Zvířata na zahradě


Ten ÄlovÄ›k, který se rozhodne, že bude mít opravdu velikou a krásnou zahradu, tak tomu bych chtÄ›la pogratulovat. Znám totiž nÄ›které rodiny anebo nÄ›které lidi, kteří si straÅ¡nÄ› pÅ™ejí mít velikou zahradu. A potom, když už si velikou zahradu pořídí, tak to nakonec vždycky dopadá tak, že jejich zahrada je opravdu Å¡karedá a zarostlá a vÅ¡ude je skoro uschlá tráva a nebo nÄ›jaký nepořádek. A právÄ› moje sousedka, které je ÄtyÅ™iapadesát let, tak ona straÅ¡nÄ› toužila po tom, že bude mít velikou zahradu, a když si potom zahradu pořídila, kde mÄ›la také dokonce chatu. Asi po dvou letech o to nÄ›jak ztratila zájem. Když potom si naÅ¡la práci, tak ona si najala nÄ›jakého ÄlovÄ›ka, který vždycky sekal jednou týdnÄ› trávník a nÄ›jak se tam postaral o zahradu a o chatu, jenomže potom už i na tohle se sousedka vykaÅ¡lala. Kdybyste potom vidÄ›li tu její chatu, jak chátrá a nebo ten trávník a celkovÄ› pozemek, jak je to vÅ¡echno zarostlé, tak tomu byste ani neÅ™ekli, že je tohle zahrada. Je to opravdu hrozné, takhle nevypadá ani trávník po stádu krav.

Líbí se mi upravená zahrada.

A věřte mi, že i krávy umí pÄ›knÄ› spásat trávu. Já si myslím, že kdyby si potom sousedka pořídila tÅ™eba dvě oveÄky a nebo kozy, tak že by jí s trávníkem samozÅ™ejmÄ› pomohly. Já sama jsem už vidÄ›la nÄ›kteří lidi, že to dÄ›lají tak, že si tÅ™eba od nÄ›koho vypůjÄí tÅ™i ovce a nebo kozy. A právÄ› tato zvířata jim ekologicky spasou vÅ¡echnu trávu na zahradÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že potom ale musí poÄítat s tím, že tam budou nÄ›jaké bobky od zvířat, ale mě tohle nevadí.

Zahrada má být vizitkou domu.

My jsme loni už tohle také využili, protože naÅ¡e sousedka tady na vesnici chová deset koz a když si vždycky od ní půjÄíme dvě nebo tÅ™i kozy, tak vždycky bÄ›hem pár hodin máme zahradu skoro celou spásanou a nemusíme používat benzinovou sekaÄku ani nic jiného. Takhle se zvířata nažerou my máme klid a máme vÅ¡echno ekologicky posekáno. Myslím si, že kdyby tohle dÄ›lali vÅ¡ichni lidé, že bude ménÄ› emisí a navíc koziÄky a nebo oveÄky se potěší tím, že budou na novém pozemku a že se tam můžou spásat trávu, jakou chtÄ›jí.