Tvorba online


Také si vzpomínáte, když jste dostali svůj úplnÄ› první poÄítaÄ? Já si tohle pamatuji naprosto pÅ™esnÄ›. A mnÄ› v té dobÄ› bylo asi patnáct a nebo Å¡estnáct let, takže to už bylo v té dobÄ›, kdy už právÄ› my jsme také potÅ™ebovali takové poÄítaÄe, abychom ve Å¡kole se mohli lépe uÄit. Jenomže naÅ¡e rodina nemÄ›la moc penÄ›z, abychom si i my mohli pořídit nÄ›jaký kvalitní poÄítaÄ, takže můj první poÄítaÄ byl takový, že to byla taková veliká Å¡edá krabice, která toho nic moc neumÄ›la.

PoÄítaÄe jsou zajímavé.

A nejhorší také na tom bylo, že když jste nÄ›co chtÄ›li po tomto starém poÄítaÄi, tak to trvalo opravdu straÅ¡nÄ› dlouho, než se nÄ›co naÄetlo. Když jste potom chtÄ›li najet na nÄ›jakou jinou stránku, tak jste potom museli úplnÄ› vÅ¡echny stránky vyklikat, abyste se potom dostali na jinou stránku. Tohle podle mého názoru bylo opravdu vyÄerpávající a nebavilo mÄ› to, takže jsem opravdu ráda, že dneÅ¡ní poÄítaÄe jsou takové, jaké jsou. V dneÅ¡ní dobÄ› je informaÄní technologie opravdu hodnÄ› dopÅ™edu a dokážete s ní vlastnÄ› udÄ›lat cokoliv. Můžete dokonce dÄ›lat i různé podrazy.

Často pracují online.

O tomhle bych se ale nechtÄ›la bavit, protože tohle se mi také už stalo nÄ›kolikrát, že mÄ› nÄ›kdo podvedl. Bylo to na tom, když jsem se chtÄ›la s nÄ›kým seznámit, tak jsem si udÄ›lala online seznamku. Psala jsem si tam s opravdu příjemným mužem, se kterým jsem si psala už asi tÅ™i mÄ›síce. Nakonec pÅ™iÅ¡lo na to, že se sejdeme. Bohužel na rande nikdo nepÅ™iÅ¡el a pozdÄ›ji jsem se také dozvÄ›dÄ›la, že to byl podvod, co jenom si chce s nÄ›kým psát. Ani nevíte, jak moc mÄ› to mrzelo. A už jsem na informaÄní technologie zanevÅ™ela a vadí mi, že právÄ› na poÄítaÄi jdou dÄ›lat takové podvody, aniž by to ten druhý vÄ›dÄ›l. Já si myslím, že z podvody online se roztrhl pytel. Také slýchám vÅ¡ude v televizi, že právÄ› je kyberÅ¡ikana a nebo kyberzloÄinci. Což je opravdu Å¡patné, protože by se tohle dít nemÄ›lo a mÄ›lo by to být nÄ›jak oÅ¡etÅ™eno.