Proč jsou zimní gumy nezbytné


Vlastnit osobní automobil neznamená pouze výhodu vyšší mobility, nýbrž také urÄité zákonem dané povinnosti. Mnohé z nich jsou kontrolovány, a mezi nÄ› patří například používání zimních pneumatik v zimním období. Je pravdou, že toto opatÅ™ení dodržuje vÄ›tÅ¡ina Å™idiÄů z vlastní vůle. Snadno totiž vidí výhody tohoto postupu. PÅ™esto se vÅ¡ak najdou lidé, kterým to pÅ™ijde zbyteÄné. A právÄ› kvůli nim byla tato povinnost pÅ™idána do zákonů. Zde se můžeme ptát, proÄ je to vlastnÄ› tak výhodné. Co získáme výmÄ›nou gum? Není to jen zbyteÄné vydávání penÄ›z, které bychom mohli využít jinak? Pravdou vÅ¡ak je, že k tomuto opatÅ™ení existuje Å™ada velmi dobrých důvodů.

 

dopravní nehoda

 

Tím hlavním a nejdůležitÄ›jším je bezpeÄnost na silnici. Zimní pneumatiky s jejich silnÄ›jším vzorem a Å¡irší konstrukcí drží i na zledovatÄ›lé Äi snÄ›hem pokryté vozovce lépe než ty letní. Tím se snižuje riziko smyku a tedy i dopravní nehody. A asi není potÅ™eba říkat, jaké by smyk mohl mít následky, zvláštÄ› na frekventované silnici.

 

SamozÅ™ejmÄ› to neznamená, že drží naprosto perfektnÄ› a smyk vůbec nehrozí. Tak tomu skuteÄnÄ› není, zvláštÄ› pokud je vozovka doslova pokryta vrstvou ledu. OvÅ¡em riziko smyku se tím znaÄnÄ› snižuje, což je rozhodnÄ› velké plus.

 

auto v zimÄ›

 

Je totiž pravdou, že jízda po zledovatÄ›lém povrchu je jednou z nejnebezpeÄnÄ›jších. Proto není divu, že se ji snažíme nÄ›jakým způsobem udÄ›lat bezpeÄnÄ›jší. JistÄ›, máme sypání silnic, avÅ¡ak ani to nestaÄí. Proto jsou zimní pneumatiky povinné. Jen mÄ›jte na pamÄ›ti, že na skuteÄnÄ› zasněžené a zledovatÄ›lé silnici, která není nijak oÅ¡etÅ™ena, vám ani tyto nepomohou, zvláštÄ› pokud je kopcovitá. V takovém případÄ› je nutné použít snÄ›hové Å™etÄ›zy. I ty patří do povinné výbavy, takže by je mÄ›l mít pro případ potÅ™eby každý Å™idiÄ sebou.

 

Je proto potÅ™eba si uvÄ›domit, že v zimních podmínkách musíme vždy být zvláštÄ› opatrní. Koneckonců, nikdo z nás nechce způsobit dopravní nehodu, ani být jejím úÄastníkem.