Čím udělat radost?


Technických hraÄek je v souÄasné dobÄ› na trhu dostatek. StaÄí se jenom rozhodnout, k Äemu má sloužit a pro jaký vÄ›k dítÄ›te je vhodná. Ideálním skloubením hry s pobytem v přírodÄ› jsou hraÄky, které uspokojí obé. Už pro pÅ™edÅ¡kolní dÄ›ti je vítanou technickou pomůckou motorová pila. Která vydává autentický zvuk a i Å™etÄ›z se jí toÄí. Není vÄ›tší vyznamenání pro malé chlapce, než když si stoupne vedle svého otce, který se právÄ› chystá Å™ezat dÅ™evo, vezme svoji hraÄku a uÄí se tak vÅ¡emu potÅ™ebnému, co k této práci patří. Dokonce i zvuk motorové pily je autentický. A ve výbavÄ› jsou i ochranné rukavice a rovněž pÅ™ilba.

Zavlažovací pistole

KÅ™ovinoÅ™ezy rovněž svým zpracováním dokonale kopírují vzhled technického pomocníka, který už dneska nechybí v žádné zahradÄ›. Tuto technickou hraÄku už Äasto ráda obsluhují i dÄ›vÄata. Zvukový doprovod je naprosto shodný s originální verzí. Jeho obdobou je i foukaÄ, kterým lze na podzim pomoci pÅ™i likvidaci napadaného listí. Stejná výrobní znaÄka nabízí i technickou vychytávku, kterou lze upravovat zelené ploty. PlotostÅ™ihy jsou poslední technickou hraÄkou této Å™ady. AÅ¥ už se rozhodnete pro kterýkoliv z nabízených typů, chybu udÄ›lat nemůžete. DÄ›ti nejenže stráví celé odpoledne venku, ale navíc pÅ™ijmou za své i nezbytné zahradní práce. Což v dospÄ›losti jako když najdou.

Technická hraÄka pro dospÄ›lé

Pro vÄ›tší dÄ›ti je oblíbenou technickou hraÄkou zavlažovací pistole, která má dokonce i vícero funkcí. Nejenže se dá, díky praktickému ovládání, lehce zapínat i vypínat. Ale tím, že je pistole vybavena ergonomickým držadlem, regulace přítoku vody se dá snadno regulovat. A tak je s ní možné nejen zalévání záhonů se zeleninou, ale použít se dá pÅ™i venkovním úklidu. A dobrým pomocníkem je i u mytí auta. Kreativitu vaÅ¡ich dÄ›tí můžete rovněž rozvíjet solární stavebnicí, která umožňuje pÅ™estavÄ›t roboty, kteří jsou pohánÄ›ni motorkem na solární energii, pÅ™esnÄ› podle svých pÅ™edstav. SouÄástí balení je podrobný návod a tak si na své pÅ™ijdou jak dÄ›ti, tak jejich rodiÄe.