Proč je online svět pro nás o tolik zajímavější


O tom, že lidé se chtÄ›jí Äasto distancovat od skuteÄného svÄ›ta a jeho problémů, není pochyb. V posledních letech tomu vÅ¡ak stále více pomáhá internet. Důsledkem pak je, že se lidé mnohem více zajímají o to, co se dÄ›je na sociálních sítích, než ve skuteÄnosti. Také proto na nich tráví stále více Äasu. Musíme se tedy zamyslet nad tím, co k tomuto trendu pÅ™ispívá.

 

skuteÄný svÄ›t nemusí být snadný

 

Tím hlavním důvodem je samozřejmě to, že dnešní svět není zrovna ideální, a to díky mnoha faktorům, které lidé nemohou kontrolovat, ať už se jedná například o politické klima a války, špatnou ekonomickou situaci způsobenou velkou inflací a prudkým růstem cen, a mnohé další věci. To vše má za následek to, že máme pocit ztráty kontroly nad svým životem.

 

Naopak na sociálních sítích jsme v naprosté kontrole. Jen my rozhodujeme, co na nÄ› napíšeme nebo co okomentujeme, Äi koho si pÅ™idáme do přátel. Také drama, které se zde obÄas odehrává, nemá na náš život v podstatÄ› žádný vliv. To, že se tam dva lidé například hádají kvůli nÄ›jaké hlouposti, nás může bavit, avÅ¡ak rozhodnÄ› to nezmÄ›ní například naÅ¡i finanÄní situaci. A to je právÄ› ona kontrola, která nám dnes v reálném svÄ›tÄ› chybí.

 

sociální sítě spojují lidi

 

SamozÅ™ejmÄ› to není vůbec zdravé chování. JistÄ›, trochu útÄ›ku pÅ™ed realitou Äas od Äasu nezaÅ¡kodí. Naopak nám leckdy pomůže podívat se na vÄ›ci z jiné perspektivy, případnÄ› nám alespoň pomůže proÄistit si hlavu od vÅ¡edních starostí. Problém je, když zamÄ›níme virtuální svÄ›t za ten reálný, což hrozí zejména u mladých lidí (avÅ¡ak zdaleka ne jen u nich).

 

Proto bychom mÄ›li dávat pozor, aby se to nestalo i nám. MÄ›jme vždy na pamÄ›ti, že skuteÄný svÄ›t je mnohem důležitÄ›jší, než ten virtuální, bez ohledu na to, jaké problémy nám pÅ™ináší. V nÄ›m totiž musíme žít a rozhodnutí, která uÄiníme, mají dlouhotrvající efekt na náš život. Není tedy tÅ™eba příliÅ¡ pÅ™emýšlet, který z nich je důležitÄ›jší.