Nový počítač


Vzpomínám si, jak vÅ¡echny dÄ›ti z okolí mÄ›ly už doma poÄítaÄe. Jenom já se sourozenci jsme doma žádný poÄítaÄ nemÄ›li, protože rodiÄe nám stále dokola opakovali, že nemají tolik penÄ›z, aby nám koupili poÄítaÄ. My jsme ale Å™ekli, že bychom nechtÄ›li mít tÅ™i poÄítaÄe, aby mÄ›l každý svůj, ale že by nám staÄil jenom jeden poÄítaÄ dohromady, že se prý budeme úplnÄ› střídat a že se nebudeme ani vztekat a nebudeme zlobit. My jsme v té dobÄ› jeÅ¡tÄ› chodili vÅ¡ichni tÅ™i na základní Å¡kolu, takže jsme také chtÄ›li mít doma poÄítaÄ stejnÄ› jako ostatní spolužáci anebo naÅ¡i přátelé.

S poÄítaÄem je zábava.

Já si myslím, že možná v okolí jsme byli opravdu jenom jediná rodina, která jeÅ¡tÄ› doma nemÄ›la vůbec žádný poÄítaÄ, jenomže moje maminka s otcem nám stále dokola opakovali, že stejnÄ› s poÄítaÄem neumí vůbec nikdo zacházet a potom si vzpomínám, že ubÄ›hly dva roky a hola hej, už jsme mÄ›li doma poÄítaÄ. Sice to byl poÄítaÄ z druhé ruky a nebylo to opravdu nic extra, ale i tak jsem byla velice ráda, že už koneÄnÄ› máme doma poÄítaÄ. Já jsem v té dobÄ› byla teprve v sedmé třídÄ› a byla jsem nadÅ¡ená, že koneÄnÄ› už také máme doma poÄítaÄ. A víte, jak to pokraÄovalo dál?

Naše stará klávesnice.

SamozÅ™ejmÄ› že naÅ¡i rodiÄe museli sehnat nÄ›jakého odborníka, který se vyzná právÄ› v poÄítaÄi, aby nám také vÅ¡echno ukázal, jak vÅ¡echno funguje. Nyní se tomu musím smát, protože cokoliv nyní mám doma a co pořídím a týká se to techniky anebo informaÄní technologie, tak ihned vÅ¡echno vím, jak co funguje. StaÄí jenom pár návodů anebo si nÄ›co pÅ™ipomenout a ihned vím, jak to funguje. Vzpomínám si také, že moji rodiÄe si to vÅ¡echno psali na papír, jak zapnout poÄítaÄ nebo jak ho vypnout nebo jak najet na různé stránky. A aby si to vÅ¡echno zapamatovali, tak si to psali dvakrát a pak se to jeÅ¡tÄ› uÄili nazpaměť. A také nám dÄ›tem zakazovali, abychom na tom hráli hry, což byla úplná Å¡koda.