Lidé a sport


Já si myslím, že sportovní aktivity by mÄ›l dÄ›lat opravdu každý ÄlovÄ›k. Bez sportu by to bylo opravdu hodnÄ› smutné. Také naÅ¡e tÄ›lo by samozÅ™ejmÄ› hodnÄ› strádalo, protože když lidé budou mít opravdu dostatek pohybu, tak je to pro jejich dobro. Lidé alespoň budou vÄ›dÄ›t, jak peÄovat o své tÄ›lo. A když naÅ¡e tÄ›lo bude mít dostatek pohybu, tak samozÅ™ejmÄ› nejenom, že budeme Å¡tíhlí a svalnatí a vysportovaní, ale také budeme odolní proti různým nemocem.

Sport je důležitý i pro děti.

A také proti civilizaÄním nemocem a dalším chorobám. Je totiž opravdu nad slunce jasné, že lidé, kteří budou doma jenom sedÄ›t a cpát se nezdravým jídlem, tak také potom mohou trpÄ›t obezitou anebo také cukrovkou nebo vysokým cholesterolem. Podle mého názoru by byla Å¡koda, kdyby lidé tohle udÄ›lali. Kdyby si takhle zniÄili zdraví, že budou jenom sedÄ›t doma a nic nedÄ›lat. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také dali pÅ™ednost nÄ›jakému sportu, nÄ›jaké lepší sportovní aktivitÄ›. VždyÅ¥ to nemusí být nic hrozného a složitého a nemusí chodit jenom do posilovny. StaÄí, aby lidé tÅ™eba také bÄ›hali, anebo aby vystoupili o jednu zastávku dříve a zbytek doÅ¡li pěšky.

Mnoho lidí cviÄí jógu.

TÅ™eba do práce a nebo také do Å¡koly. Takhle to dÄ›lám já, já si každé ráno vždycky z autobusu vystoupím o jednu zastávku dříve, abych takhle doÅ¡la potom do práce, trvá to jenom o deset minut déle a vždycky to krásnÄ› stíhám. A když jedu z práce domů, tak také jdu na tu další zastávku a mám vlastnÄ› za celý den nachozených o dvacet minut déle. A věřte mi, že každá minuta chůze a pohybu. Je pro naÅ¡e tÄ›lo velice důležitá. Myslím si, že kdyby nebyl pohyb, tak naÅ¡e tÄ›lo by opravdu hodnÄ› strádalo. Bylo by to pro naÅ¡e tÄ›lo velice nepraktické, protože naÅ¡e tÄ›lo stále potÅ™ebuje pohyb a naÅ¡e tÄ›lo k pohybu také bylo uzpůsobeno. Jen si to pÅ™edstavte. Jak praÄlovÄ›ci také se jenom hýbali. Oni museli lovit potravu. To není jak my, že my si tady potravu koupíme. Dříve to bylo úplnÄ› vÅ¡echno jinak.