Jak si naplánovat dovolenou


Dovolená je nÄ›co, na co se těší bez nadsázky každý z nás. Je to doba, kdy bychom si mÄ›li odpoÄinout od zamÄ›stnání a nabrat novou energii, abychom se tam vrátili s novÄ› nabytým elánem. A je potvrzeno, že to tak skuteÄnÄ› funguje, ovÅ¡em pouze za dodržení urÄitých pravidel. Ta musíme mít na pamÄ›ti už tehdy, když si vybíráme termíny.

 

První otázkou je, jak bychom si ji mÄ›li rozdÄ›lit. V zamÄ›stnání obvykle máme 4 Äi 5 týdnů, avÅ¡ak je jasné, že si je nemůžeme vybrat najednou. To by ani nebylo efektivní, neboÅ¥ se ukazuje, že po takové dobÄ› se nám naopak mnohem hůře opÄ›t zaplouvá do klasického pracovního rytmu. NehledÄ› na fakt, že to mnoho firem ani nepovoluje. Proto je dobré si ji nÄ›jakým způsobem rozdÄ›lit.

 

dovolenou lze strávit i aktivně

 

Výzkumy ukazují, že ideální je jeden Äi dva týdny najednou. Pokud jde o delší dobu, pak už je návrat do práce podstatnÄ› horší, stejnÄ› jako dohánÄ›ní práce, která se nám za dobu dovolené nahromadí. Dobré tedy je rozdÄ›lit si ji do úseků dlouhých jeden, maximálnÄ› dva týdny.

 

Ani to vÅ¡ak není vÅ¡e. RozhodnÄ› je dobré nechat si pár dní v záloze pro nenadálé případy, kdy například potÅ™ebujete v daný den nutnÄ› nÄ›co vyřídit, například si zajít k doktoru Äi na úřad. Pokud tedy máme například ÄtyÅ™i týdny dovolené, pak je vhodné si je rozdÄ›lit na 2-1 a zbytek nechat pro strýÄka přírodu.

 

oblíbený cíl dovolené

 

Otázkou však také je, kdy bychom si ji měli vzít. Pokud máme děti, pak ideální je samozřejmě doba, kdy mají prázdniny, abychom s nimi mohli být co nejvíce. Ale co když je nemáme, nebo už jsou samy dospělé? Pak zde záleží na tom, co preferujeme.

 

Také se může stát, že si budeme chtít vyjet za hranice. Pak je potřeba skloubit dovolenou s termínem, ve kterém chceme vyjet, zvláště pokud jedeme s cestovní kanceláří a nikoliv na vlastní pěst.

 

Je tedy vidět, že ani plánování dovolené není tak snadné. Rozhodně se však vyplatí.