Zábavné cvičení


Sportovní aktivity jsou pro každého ÄlovÄ›ka podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležité a tohle je z toho důvodu, že právÄ› sport také udržuje ÄlovÄ›ka zdravého a v dobré kondici. Není také na Å¡kodu, aby lidé více sportovali, aby také si naÅ¡li svého koníÄka. A takového koníÄka, který je právÄ› kvalitní a který nutí ÄlovÄ›ka sportovat. SamozÅ™ejmÄ› ale na druhou stranu nechci nikoho nutit, aby nÄ›kdo sportoval. Je pÅ™eci logicky jasné, že když nÄ›kdo nÄ›koho bude do nÄ›Äeho nutit, tak pÅ™ece koneÄný výsledek nebude tak efektivní, jako kdyby to dÄ›lal tÅ™eba s oblibou a s tím, že to chce dÄ›lat. Já sama jsem toho příkladem. Já si vzpomínám, jak mÄ› rodiÄe právÄ› nutili hrát fotbal, i když jsem holka, tak samozÅ™ejmÄ› jsem fotbal hrála takhle s přáteli nÄ›kde na hÅ™iÅ¡ti, ale jenom tak, když se mi chtÄ›lo, jenomže rodiÄe vidÄ›li, že jsem opravdu hodnÄ› Å¡ikovná na fotbal, tak mÄ› nutili hrát fotbal, jenomže mÄ› to vůbec nebavilo. Tam jsme totiž uÄili úplnÄ› taková jiná pravidla a my jsme jako dÄ›ti mÄ›ly svá pravidla. Je pravda, že fotbal mÄ› opravdu hodnÄ› Å¡el.

CviÄení je docela zábava.

UmÄ›lé jsou s míÄem opravdu takové skvÄ›lé triky a další vÄ›ci, že i docela Å¡ikovní fotbalisté, kteří chodili do různých kroužků, tak také koukali, co já vÅ¡echno umím. Jenomže do kroužku mÄ› to vůbec nebavilo chodit. Bylo to takové nudné a my jsme tam museli stále nÄ›koho poslouchat, nebo dÄ›lat různé aktivity a nebo bÄ›hat.

Muži chtějí trénovat tělo.

A to mÄ› hlavnÄ› vůbec nebavilo. SamozÅ™ejmÄ›, že chápu, že tohle je také souÄást sportu. Že ve sportu, i když tÅ™eba hrajete fotbal nebo golf, tak také musíte mít nÄ›jakou jinou pohybovou aktivitu. Prý je to dobré také pro tÄ›lo, a když to tak vezmu, tak tÅ™eba fotbal je opravdu perfektnÄ› pro kardiovaskulární systém, protože srdce také potÅ™ebuje pořádnÄ› se prohnat. A potom odpoÄívat. Je logické, že každý pohyb naÅ¡emu tÄ›lu nÄ›co dává a ÄlovÄ›k se také potom cítí více v pohodÄ› a je více klidný.